Radosław Bienek - neurolog
Radosław Bienek – neurolog

Wykształcenie

 • 1997 – zakończenie studiów  w Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2001 – pierwszy stopień specjalizacji z Neurologii
 • 2005 – zakończenie studiów specjalizacyjnych drugi stopień specjalizacji z neurologii
 • 2011 – doktorat „ Stężenie wybranych adipocytokin we krwi chorych z niedokrwiennym udarem mózgu”
 • 2013 – rozpoczęcie specjalizacji z Rehabilitacji Medycznej

Publikacje medyczne

 • Ocena aktywności układu RANKL/OPG u chorych z przewlekłym uszkodzeniem wątroby – XIX Kongres Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego 2008, praca przyjęta do druku w Endokrynologii Polskiej,
 • Daily plasma concentrations of -endorphin, leucine-enkephalin, ACTH, cortisol and DHEAS in epileptic patients with complex partial seizures evolving to generalized tonic-clonic seizures- praca wydrukowana w Endokrynologii Polskiej Vol 61, 2010, s103-110
 • Rola hormonów tkanki tłuszczowej w chorobach naczyniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego- praca opublikowana czasopiśmie Endokrynologia Polska 2012

Doświadczenie zawodowe

 • Od września 1997 staż podyplomowy w ZOZ Szpital Miejski w Rydułtowach
 • Od września 1998 młodszy asystent Oddziału Neurologicznego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej
 • Od października 2001 asystent  Oddziału Neurologicznego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej
 • Od maja 2004 asystent Oddziału Neurologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku przy ul. Energetyków 46
 • Od stycznie 2006 starszy asystent Oddziału Neurologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku przy ul. Energetyków 46
 • Od 2013 starszy asystent Oddziału Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku oraz Oddziału Rehabilitacji dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
 • Od 1998 do chwili obecnej prowadzę Poradnię Neurologiczną w Rybniku i Rydułtowach

Praktyka lekarska

Doktor Radosław Bienek prowadzi praktykę lekarską przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach.

 • Konsultacja neurologiczna

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – od 8.00 do 12.00
Środa – od 8.00 do 12.00

Dodatkowe informacje: Wymagana rejestracja telefoniczna pod numerem 515-159-493

 • Konsultacja neurologiczna w ramach Medycyny Pracy

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – od 18.00 do 21.00
Środa – od 12.00 do 18.00

Dodatkowe informacje: Rejestracja telefoniczna nie jest wymagana

 • Badanie USG duplex naczyń szyjnych

Godziny otwarcia:
Piątek – od 13.00 do 18.00

Dodatkowe informacje: Rejestracja telefoniczna pod numerem +48 32 457 99 60

 • Badanie UKG (USG serca)

Godziny otwarcia:
Piątek – od 13.00 do 18.00

Dodatkowe informacje: Rejestracja telefoniczna pod numerem +48 32 457 99 60

 • Badanie EEG

Godziny otwarcia:
Piątek – od 13.00 do 18.00

Dodatkowe informacje: Rejestracja telefoniczna pod numerem +48 32 457 99 60

Adres strony internetowej z aktualnymi informacjami: http://www.bienekneurolog.pl