PNF – czym wyróżnia się ta koncepcja fizjoterapii?

Rehabilitacja - metoda PNF - Rydułtowy, RybnikW poniższym krótkim tekście wyjaśnimy czym jest koncepcja PNF, którą wykorzystujemy w naszym gabinecie fizjoterapii w Rydułtowach oraz podczas świadczonej np. w Wodzisławiu Śląskim i Rybniku rehabilitacji domowej.

PNF, czyli Prorioceptive Neuromuscular Facilitation, to koncepcja sięgająca roku 1946. Opracowana przez neurofizjologa dr Hermana Kabata oraz fizjoterapeutkę Maggie Knott, z biegiem lat stała się jedną z fundamentalnych technik usprawniających pacjenta. Istotą koncepcji jest przywracanie utraconych funkcji ruchu, nazywane torowaniem nerwowo-mięśniowym.

W odróżnieniu od klasycznej fizjoterapii, terapia PNF bazuje na idei leczenia bezbolesnego, angażującego zdrowe partie ciała do mobilizacji niesprawnych. Terapia PNF znajduje szerokie zastosowanie również u pacjentów po zdarzeniach neurologicznych: udarze, wylewie, z chorobą Parkinsona czy ze stwardnieniem rozsianym. Zgodnie z koncepcją PNF, równolegle do rehabilitacji, pacjent powinien uczestniczyć w psychoterapii. Jest to kluczowe dla rezultatu leczenia, ponieważ skuteczność koncepcji PNF warunkowana jest w dużej mierze zachowaniem pozytywnego nastawienia psychicznego.

Współpraca chorego z fizjoterapeutą polega również na ustalaniu granic pracy nad ciałem, przy zastosowaniu leczenia funkcjonalnego i bezbolesnego. Umożliwia to wysoką mobilizację organizmu i optymalizuje nastawienie psychiczne pacjenta. Sens koncepcji PNF zakłada odwzorowywanie ruchów zdrowego człowieka bądź nawiązywanie do faz rozwoju dziecka, czyli pierwotnych bodźców nerwowo-ruchowych.

W konsekwencji pacjenta poddaje się nie tylko stymulacji ruchowej, ale wielozmysłowej: wzrokowej, słuchowej, proprioceptywnej (orientującej mózg o ułożeniu ciała) itp. Praca nad zaburzoną funkcją ciała polega na określeniu zakresu ruchu przy dostępnej sile mięśni i powinna prowadzić nie tylko do osiągania, ale i poruszania się pacjenta w obrębie nowych pozycji.

U pacjentów neurologicznych koncepcja PNF stanowi doskonałe narzędzie terapeutyczne w procesie rehabilitacji. W przypadku, gdy u podstaw upośledzenia aktywności leży zaburzony układ czucia głębokiego (propriocepcja), techniki rytmicznego pobudzania ruchu, odtwarzania lub wykorzystujące opór manualny sprawdzają się jako silnie stymulanty receptorów usytuowanych w mięśniach i ścięgnach (proprioceptorów). W konsekwencji pomagają one zapobieganiu przesadnej spastyczności, wiotkości i przykurczom mięśni.

Odtwarzanie wzorców ruchowych może początkowo angażować inne zmysły (np. wzrok), a następnie stopniowo je wyłączać, co aktywizuje czucie głębokie. Wcześnie podjęta terapia manualna PNF umożliwia minimalizowanie powikłań w pracy narządu ruchu oraz pozytywnie wpływa na przywracanie funkcji psychomotorycznych.

Zarówno popularne testy funkcjonalne (Up ang Go Test oraz Functional Reach Test), jak i test Lovetta, zastosowane u pacjentów neurologicznych w ciągu doby od zakwalifikowania ich na oddział neurologiczny, wykazały poprawę napięcia mięśniowego, siły mięśniowej, a także przywrócenie sprawności w zakresie czynności codziennych.

W gabinecie fizjoterapii „W zdrowym ciele” Tatiana Grabowska przy ul. Strzelców Bytomskich 11 zabiegi odbywają się na podstawie wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja telefoniczna: 505 41 76 24

Rejestracja e-mailowa: rejestracja@wzdrowymciele.pl

Rejestracja osobista: bezpośrednio w gabinecie

Cennik zabiegów rehabilitacyjnych pozwala na orientacyjne określenie kosztów rehabilitacji.