Informujemy, że  Gabinet fizjoterapii „W zdrowym ciele” Tatiana Grabowska zrealizował projekt w ramach Działania 3.2   Innowacje w MŚP  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. „Nowa forma świadczenia usług fizjoterapii w oparciu o innowacyjne urządzenie sposobem zwiększenia konkurencyjności firmy” (Numer wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-0452/20)

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym poprzez wdrożenie innowacji technologicznej – zakup nowego urządzenia do rehabilitacji, a tym samym zoptymalizowanie procesów rehabilitacji pacjentów.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie konkurencyjności oraz umocnienie posiadanej pozycji rynkowej oraz pozyskanie nowych odbiorców i rynków zbytu.

Okres realizacji: 2020-09-01 – 2021-11-30

Wydatki kwalifikowane221 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 187 850,00 zł

Fundusze Europejskie